برندینگ Branding


برندینگ

برندینگ شامل مراحل مختلفی میباشد که این کار باید توسط یه تیم با تجربه انجام شود.


مرحله سوم

موفقیت

در مرحله آخر شما خواهید دید که با انجام مراحل قبل به موفقیت در کسب و کار خود رسیدید.

مرحله دوم

تولید

در مرحله دوم امکانات لازم شناسایی و استفاده از این امکانات انجام می شود .


مرحله اول

آنالیز

در مرحله اول استراتژی کسب و کار شما که شامل هدف مشتریان و ... مورد بررسی قرار میگیرد.


برندینگ
BRANDINGاستراتژی کسب و کار مورد برسی قرار میگیرد

مشتریان هدف شناسایی می شود

جایگاه برند شناسایی می شود

ساخت نام برند ٬ لوگو و عنوان

استراتژی محتوای برند

ساخت وب سایت

مدیریت فضای مجازی

 

آماده ایی ؟


آماده ای که با سرعت زیاد کسب و کارت پیشرفت کنه